Avís legal

Condicions generals

El lloc web www.formatgeriaelmiracle.com és un domini a Internet de titularitat de FORMATGERIA EL MIRACLE.
Els continguts, l’organització i l’elecció d’enllaços han estat dirigits per la Direcció de Programes de FORMATGERIA EL MIRACLE.

Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts d’aquesta web sense citar el seu origen o sense autorització.

Informació general

En compliment de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en especial del que disposa l’article 10, l’informem de les dades identificatives següents:
Formatgeria Del Miracle SCCL
CIF F25809203
EDIFC MONESTIR DEL MIRACLE, S/N
25290 Riner (Lleida)
contacte@formatgeriaelmiracle.com

La reproducció, còpia ja sigui parcial o totalment, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui fer amb els continguts i la informació d’aquesta pàgina web sense haver obtingut l’autorització expressa de FORMATGERIA EL MIRACLE, són infraccions castigades per la legislació vigent.

FORMATGERIA EL MIRACLE es reserva el dret d’actualitzar els continguts de la pàgina web i d’eliminar-los, així com limitar i impedir l’accés als mateixos, ja sigui temporal o definitivament, sense notificació prèvia.

L’ús d’aquesta pàgina web atribueix la condició d’usuari de la pàgina web (d’ara endavant l’usuari) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, en la versió publicada per FORMATGERIA EL MIRACLE, en el mateix moment en què l’usuari accedeixi a la pàgina web.

L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els seus continguts i serveis, de conformitat amb la llei, amb aquest avís legal, amb les condicions particulars de certs serveis i amb els altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats per al coneixement de la usuària, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic. A aquest efecte, l’usuari ha d’abstenir d’utilitzar qualsevol dels serveis amb fins o efectes il · lícits, prohibits i lesius dels drets i interessos de terceres persones.

La responsabilitat de l’ús de la informació continguda en la pàgina web és de l’usuari.

Enllaços

FORMATGERIA EL MIRACLE rebutja qualsevol responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web no elaborades per FORMATGERIA EL MIRACLE i, especialment, sobre els continguts dels enllaços publicats a la seva pàgina web. La funció dels enllaços que apareixen és exclusivament la d’informar l’usuari de l’existència d’altres fonts d’informació sobre un material a Internet.

Responsabilitats

FORMATGERIA EL MIRACLE queda eximit de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar-se de la captació i l’ús per part de terceres persones de les informacions, la publicitat i d’opinions facilitades per les persones usuàries de la pàgina web.

FORMATGERIA EL MIRACLE no es fa responsable en cap cas dels continguts, les informacions o les imatges que no depenguin de la pàgina web, ni estiguin gestionats per FORMATGERIA EL MIRACLE.

La informació continguda en aquest web pot no ser correcta, malgrat els esforços realitzats per vetllar per la seva veracitat i actualització.

FORMATGERIA EL MIRACLE es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts del web sense notificació prèvia.

FORMATGERIA EL MIRACLE no es responsabilitza dels danys i perjudicis ocasionats en el sistema dels usuaris del lloc web, ja que no pot garantir la inexistència de virus o altres elements lesius en els seus continguts.

Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes condicions generals, així com les condicions particulars de qualsevol dels serveis d’aquest portal, es regeixen per la llei espanyola. En cas de conflicte o reclamació en relació a aquesta web, les parts se sotmeten, amb renúncia a qualsevol altre fur, a l’arbitratge institucional de dret del Tribunal Arbitral de Barcelona, ​​de l’Associació Catalana per a l’Arbitratge, al qual s’encarrega la designació del àrbitre o àrbitres i l’administració d’arbitratge, i s’obliguen des d’ara al compliment de la decisió arbitral.